Het vergassen van een container is een methode om het ongedierte in een specifiek gebied te doden, te verstikken of te vergiftigen met behulp van ontsmettingsmiddelen. Na de behandeling van een container geeft het bedrijf een certificaat af dat de lading naar een andere bestemming moet begeleiden. Certificaten bevestigen dat de verpakking is gefumigeerd. Ze bevatten details zoals het behandelingsdoel, de gebruikte ontsmettingsmiddelen en het temperatuurbereik.

Houten verpakkingen zijn vaak kwetsbaar voor parasieten zoals de Asian Lady Beetle, Toxic Cane Toad, Asian Gypsy Moth. Omdat het een gastvrije omgeving is voor de quarantaineplagen om in te leven of eieren te leggen worden houten verpakkingen vaker gegast. Het fumigatieproces kan in de tijd variëren, afhankelijk van het type gas dat wordt gebruikt in de droge behandeling. Fumigatie is niet nodig voor kartons, plastic pallets of enig ander niet-houten, “door de mens gemaakt” materiaal. Daarom geven verzenders de voorkeur aan plastic verpakkingen en komen ze weg met ontsmettingstijd en -kosten.

Er zijn 2 verschillden soorten fumigaties:

Full Container Load Fumigation: FCL vindt plaats wanneer een volledige lading geëxporteerde goederen in de zeecontainer wordt ontsmet. Het ontsmettingsgas wordt enige tijd in de container gehouden voordat het wordt geventileerd. De gassen die in de container circuleren, zijn effectiever. Hierna worden deuren verzegeld en zijn containers klaar om te worden verzonden.

Fumigatie van losse containerlading: Soms nemen goederen die moeten worden ontsmet niet de hele container in beslag en worden ze apart gehouden. Fumigatie vindt dan bijvoorbeeld plaats onder gasdichte platen.

Op zoek naar een passende cursus gegaste containers? Met onze E-learning gegaste containers zorgt u er voor dat uw medewerkers die containers lossen bekend zijn met de gevaren.