Het vervoeren van gegaste containers vereist strikte veiligheidsprotocollen. Deze containers worden vaak behandeld met pesticiden of andere chemicaliën om de lading te beschermen tegen ongedierte en ziektes. Het is belangrijk om te zorgen voor adequate ventilatie, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het volgen van de juiste procedures voor het openen en hanteren van deze containers. Het naleven van de internationale richtlijnen en regelgeving is cruciaal om de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen.

Home