De Gevaren van Gegaste Containers

Gevaren van Gegaste Containers: Bewustzijn Redt levens Een Diepgaande Blik op de Risico’s van Werken met Gegaste Containers Het laden en lossen van containers is een dagelijkse activiteit in de logistieke sector. Of het nu gaat om textiel, leerproducten of...

Bewustwordingscursus bij omgaan met gegaste containers

In industriële omgevingen vormen gegaste containers een essentieel onderdeel van opslag en transport. Echter, het werken met dergelijke containers brengt inherente risico’s met zich mee, vooral wanneer medewerkers worden blootgesteld aan potentieel gevaarlijke...

Gegaste containers en houten verpakkingen

Het vergassen van een container is een methode om het ongedierte in een specifiek gebied te doden, te verstikken of te vergiftigen met behulp van ontsmettingsmiddelen. Na de behandeling van een container geeft het bedrijf een certificaat af dat de lading naar een...

Alternatieven voor gegaste ruimten met minder schadelijke stoffen

Of het nu gaat om een gegaste container of een besloten ruimte waarin een schadelijk of zelfs dodelijk gas hangt, het betreden ervan brengt grote risico’s met zich mee. Er zijn echter stoffen die hetzelfde doen maar wel minder (zeker niet onschadelijk) gevaarlijk...

Gegaste containers en het meten van gevaarlijke stoffen

Iedereen die verantwoordelijk is voor het hanteren, openen of lossen van containers moet zich bewust zijn van de risico’s van gegaste containers en rekening houden met de mogelijkheid dat er in containers schadelijke concentraties ontsmettingsgassen kunnen zitten. Als...

Arbeidsomstandighedenbesluit en gegaste containers

Wanneer medewerkers (potentieel) blootgesteld kunnen worden aan gevaarlijke stoffen in gegaste containers dan dient de werkgever volgens de wet maatregelen te nemen. De primaire regelgeving is vastgelegd in artikel 3.5g. Hierin wordt het gevaar voor verstikking,...