Module1

Welcome to your Module1 Name Email 1. Welk van onderstaande antwoorden hoort er niet bij? Wat kan er naast actief gegaste containers nog meer oorzaak zijn dat er gassen in een container aanwezig zijn? a. gassen die te maken hebben met specifieke producten zoals uit de...

Module2

Welcome to your Module2 Name Email 1.  Wat bedoelen we met PPM? a. Persoonlijke protectie middel (PPM) oftewel de persoonlijke bescherming om je te beschermen tegen invloeden van de stof b. Persoonlijke protectie middel (PPM) oftewel de persoonlijke bescherming om je...

Module3

Welcome to your Module3 Name Email 1.  Als de grenswaarde niet wordt overschreden, is het gevaar dan geweken? a. Ja, als de grenswaarde niet meer wordt overschreden dan is het gevaar geweken. b. Nee, ook wanneer metingen aantonen, dat de grenswaarde niet wordt...

Module4

Welcome to your Module4 Name Email 1. Hoeft een container welke onder ‘C’ is ingedeeld nooit gecontroleerd te worden? a. Deze moeten altijd gecontroleerd worden! b. Men mag overgaan tot het nemen van steekproeven( wel een volledige meting). c. ‘C’ bestaat niet, bij...